מפתח לעין איה - הרב קוק

השימוש היעיל במפתח

ניתן להשתמש במפתח זה בכמה רמות, ולמספר מטרות:

א. חיפוש פשוט

ניתן לקבל את המקורות לסוגיה מסוימת באופנים הבאים: הקלדת הערך המבוקש או חלק ממנו בחלון השאילתא. במהלך ההקלדה ייפתח בר ובו הצעות המכילות את האותיות שהוקלדו עד כה. בחירה באחת האפשרויות תוביל לחלונית התוצאות. לחלופין: לחיצה על "הרשימה המלאה" תפתח את רשימת כל הערכים הקיימים במפתח. בחירה באחד מהם תביא לחלונית התוצאות.

חלונית התוצאות מכילה את רשימת המקורות הרלוונטיים לערך המבוקש. לחיצה על אחד מהם פותחת את המקור בשלמותו (כפי שמופיע/אם מופיע ב"ויקיטקסט").

תוצאות/מקורות נוספים:

ניתן לדפדף בין המקורות שבחלונית התוצאות ולבדוק את התאמתם למבוקש, על ידי לחיצה על החיצים מימין ומשמאל לחלונית התוצאות, או באמצעות לחיצה ישירה על כל אחד מהמקורות שבחלונית.

ניווט בין חיפושים ותוצאות:

אפשר לשחזר את תהליך החיפוש בשני אופנים: או על ידי לחיצה על אחת החלוניות שכבר עברה אחורנית, או באמצעות סרגל הניווט שבימין הדף, שמציג את מהלך החיפוש מתחילתו. לחיצה על שלב כלשהו בסרגל תחזיר את החלונית הרצויה לקדמת המסך.

ב. חיפוש מתקדם

חלונית התוצאות מכילה מידע נוסף שימושי ורב ערך למשתמש המתקדם. בתוך חלונית פנימית מופיעות הצעות חלופיות או נוספות, שמאפשרות להרחיב את החיפוש, או למקד אותו יותר. כך יקבל הלומד את מרב המידע לו הוא זקוק, או לחלופין - יתמקד במה שבאמת עניין אותו מלכתחילה, ולא יתפרס על תוצאות שאינן מעניינו.

גם חלונית המקורות שמביאה את הפסקה המבוקשת מכילה מידע חשוב נוסף: רשימת תגיות המשויכות לאותה פסקה.

התוצאות מכילות את מרב המקורות הקשורים לערך המבוקש, בין אם אותו מקור עוסק רובו ככולו בנושא זה, ובין אם רק מתייחס אליו באופן מצומצם. הלומד נדרש לבחור את הדרוש לו מבין כולם, או להרכיב מכלל המקורות את הבנתו השלמה בשיטת הרב שבאותו הנושא.

זאת לדעת:

לא בכל מקור ותוצאה נזכרת המילה, המונח או התגית המבוקשת בשמה הרשמי. הרב כתב מתוך חשיבה תוכנית ולא מילולית, ולכן איסוף המקורות ותיוגם נעשה באופן דומה. במקרים מסוימים אף קראנו את הערך בשם מורכב, כגון: "עושר/ממון/כסף/רכוש", "הריון/לידה", שכן הסוגיה אחת היא. משום כך גדול הערך של רשימת התגיות החלופיות/נוספות, שעוזרת להפעיל אצלנו את החשיבה התוכנית ולהעדיפה על פני זו המילולית גרידא.

משום כך גם כדאי במקרה שמונח מסוים לא קיים ברשימה המלאה, לנסות לבקש אותו במילה מקבילה או שונה שלקוחה מאותו תחום.

בנוסף: הרב לא רק כתב על ערכים מוכרים, אלא גם חידש ערכים בתורתו, ובאופני גישתו לרעיונות ולסוגיות. לרבים מתוך קווי מחשבה אופייניים אלה בכתיבתו, קראנו שמות שבקיצור נמרץ מנסים לתאר את הרעיון הכלול בדברי הרב, כגון: "מרכזיות", "הגיון הלב", "הרחבת החיים", "אש קודש" ועוד. 

מכיון שערכים רבים כאלו אינם "סטנדרטיים", מומלץ לעבור כמה פעמים על "הרשימה המלאה", כדי להסתקרן, וכדי לקבל תמונה מלאה יותר של אפשרויות החיפוש.

יצירת קשר

בירורים בנושאי תוכן ותוצאות, או בנושאים טכניים, יש לפנות ל"צור קשר">(בחירת הנושא הרצוי), ולשלוח מסר מפורט.